Kotisairaanhoito:

 
 • Omaishoitajan vapaapäivälomitus
 • Saattohoito kotona
 • Yleisen terveydentilan tarkkailu
 • Lääkkeiden jakaminen ja annostelu
 • Verenpaineen mittaus
 • Verensokerin mittaus
 • Silmätippojen tai -voiteiden laitto
 • Injektiot
 • Haavanhoito
 • Ompeleiden poisto
 • Avanteen hoito
 • Katetrin laitto
 • Näytteiden otot
 • Terveysneuvonta
 • Lapsen hoito sairastapauksissa
 • Henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen:
  • suihkutukset
  • saunotukset
  • peseytymiset   
 • Aamu- ja iltatoimissa avustaminen
 • Ateriointiapu

Suverena Oy tarjoaa asiakkailleen kotisairaanhoitopalveluina mm.

 

Suverena Oy on solminut omaishoidon lomituspalvelusopimuksen Tampereen kaupungin omaishoidon tuen palvelutuottajaksi.
Tarjoamme palveluita sekä ikäihmisten että vammaisten henkilöiden hoitajien asiakkaan kotona tapahtuvaan lomitustyöhön. Meillä on valmiudet huolehtia myös vaikeasti vammaisten henkilöiden omaishoidon lomituksesta.

 

Kotiin annettava omaishoidon lomituspalvelu sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon ja huolenpidon omaishoitajan poissaollessa. Tähän hoitoon kuuluvat:

 


 • Henkilökohtainen hoiva ja huolenpito
 • Terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet
 • Ruokailu
 • Ruoan valmistus tarvittaessa
 • Liikkumisen avustaminen
 • Päivittäinen vaatehuolto
 • Tuki sosiaalisen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin, virkistymiseen ja             harrastuksiin
Omaishoidon lomittajana toimi joko sairaanhoitaja tai lähihoitaja.
  ***************
Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus 3 vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukausittain. Vapaat on käytettävä sinä kalenterivuotena, jona ne kertyvät.


Tampereen kaupunki tukee omaishoidon palvelusetelillä niitä asiakkaita, jotka itse valitsevat palvelusetelin vaihtoehdoksi vapaansa järjestämiseen.Omaishoito: